Auto airco reparatie

U, als bezitter van een auto met airconditioning, gaat er vanuit dat deze wordt onderhouden door de garage als u de auto wegbrengt voor een onderhoudsbeurt. In de praktijk blijkt dat echter niet zo te zijn. Vaak wordt er een "controle" of een "airco check" aangeboden. Maar wat wordt daarmee bedoeld? Wat wordt er precies gecontroleerd? Hoe wordt uw auto airco onderhouden? In de praktijk blijkt dat heel verschillend te zijn. U als klant weet niet waar u aan toe bent.

Realiseert u zich dat er ± 500 tot 1000 gram koudemiddel in een airco systeem zit en dat dit door een natuurlijk proces vermindert. Dat is ongeveer 8 tot 15% per jaar. D.w.z. ± 50 tot 100 gram koudemiddel. Daar ziet u niets van terug. Dit verdwijnt in de ozonlaag. Is uw auto nieuw, dan zult u daar niets van merken. De problemen ontstaan meestal bij auto's ouder dan 3 jaar. Doordat uw airco te weinig koudemiddel heeft, heeft uw compressor te weinig olie om gesmeerd te worden. Het gevolg daarvan kan zijn, dat de compressor te heet wordt en daardoor vast loopt. Dit heeft als gevolg, dat de aandrijfsnaren breken, waardoor op dat moment de stuurbekrachtiging wegvalt plus de waterpomp en de dynamo. Kortom u staat stil.

U kunt deze ellende voorkomen door elk jaar uw airco preventief te laten onderhouden. Airco Service Martin is daarin gespecialiseerd. Met onderhouden bedoelen wij niet alleen even het bijvullen van uw airco. Hier komt meer bij kijken.

Airco Service Martin voldoet aan alle milieu eisen opgedragen door het ministerie van VROM.